Moeiteloos medisch coderen

Wij helpen je om medische notities gestructureerd en gecodeerd in te voeren.
Vergeet vooraf gedefinieerde templates, eindeloze kliks en opdringerige drop-down menu’s,
verwelkom de subtiele suggesties aangereikt door ons algoritme.

Automatisch aanvullen

Vanaf de eerste toetsaanslagen weet Tiro.health,  dankzij context gegevens, welke medische concepten of termen gesuggereerd moeten worden. Bespaar tijd en verhoog de kwaliteit van jouw verslagen.

Real-time statusoverzicht

Medisch coderen heeft tal van
voordelen voor administratieve taken zoals facturatie en rapportering. Maar het laat ook toe om gebeurtenissen visueel weer te geven op een tijdslijn. Belangrijke events zoals operaties of behandelingen vallen beter op,  wat nuttig is bij multidisciplinaire besprekingen.

Slim terugvinden

Dankzij het gebruik van standaardconcepten, gebaseerd op internationale datamodellen en woordenboeken zoals ICD-10, SNOMED-CT, LOINC,… worden synoniemen, hiërarchische structuren en gerelateerde termen automatisch meegenomen in de zoekopdracht.

Marcus Tullius Tiro

“Tiro staat bekend wegens de uitvinding van de Romeinse stenografie, die men sinds de 16e eeuw notae tironianae noemt.
Tiro ontwikkelde deze om Cicero's redevoeringen snel te kunnen noteren.”

Verlies geen informatie.

Persoonlijke en vakspecifieke afkortingen worden vaak gebruikt om tijd te besparen, wat tot spraakverwarring kan leiden bij andere zorgverleners.
Tiro.health vermijdt dit door steeds gestandaardiseerde termen te suggereren zonder extra tijd in beslag te nemen. Deze handige "autocomplete" functionaliteit, die je misschien herkent vanop je smartphone, brengen we nu naar het elektronische medisch dossier. Bovendien leert Tiro.health jou en de context (operatieverslag, intake, opvolgconsulatie,…) kennen, waardoor dit alleen maar vlotter zal verlopen.

Creëer overzicht. Met één klik.

Complexe casussen en oncologische aandoeningen worden dikwijls met een multidisciplinair team overlegd. Om een overzichtelijk beeld te schetsen van de huidige gezondheidsstatus van jouw patiënt, voorzien we de mogelijkheid om alle relevante informatie met één klik grafisch weer te geven op een tijdslijn.

Ontdek nieuwe inzichten

Een overzicht van jouw uitgevoerde interventies? Complexe klinische vragen met meerdere lagen, zoals inclusiecriteria voor een nieuwe studie?  Geen probleem, Tiro.health vindt met één klik de juiste  antwoorden, gebaseerd op jouw klinische input.

Het team

Axel, burgerlijk ingenieur met een achtergrond in artificiële intelligentie en
Andries, arts met een passie voor technologie slaan de handen in elkaar en vormen het team achter Tiro.health.
Onze flexibiliteit zorgt ervoor dat we klanten steeds nauw kunnen betrekken bij het realiseren van onze projecten. 

Axel Vanraes
Andries Clinckaert

Vragen, feedback of wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Stuur ons een berichtje!